Công thức tính chu vi hình chữ nhật và các bài tập thực hành

Công thức tính chu vi hình chữ nhật, diện tích là một kiến thức cơ bản cần nắm vững. Bạn có thể áp dụng kiến thức này trong suốt quãng thời gian học tập văn hóa và cả trong các chương trình học về giải thuật cho sau này.

Tính chất và dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật

Hình chữ nhật là một đa giác có 4 góc vuông, trong đó có hai cạnh đối song song và bằng nhau. Cạnh ngắn hơn gọi là chiều rộng, cạnh dài hơn gọi là chiều dài.​

– Tính chất

  • Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bình hành và hình thang cân.

  • Hình chữ nhật có các cạnh đối song song và bằng nhau.

  • Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

– Dấu hiệu nhận biết

  • Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.

  • Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.

  • Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

  • Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Cong-thuc-tinh-chu-vi-hinh-chu-nhat
Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Xem thêm: Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được tính bằng tổng độ dài các đường bao quanh hình, cũng chính là đường bao quanh toàn bộ diện tích. Chu vi hình chữ nhật bằng hai lần tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Công thức:

P = (a + b) x 2

Trong đó:

  • P: Chu vi hình chữ nhật.
  • a: Chiều rộng của hình chữ nhật.
  • b: Chiều dài của hình chữ nhật.

Bài 1: Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 20cm và chiều dài bằng 30cm?

Lời giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:

(20 + 30) x 2 = 100 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

20 x 30 = 600 (cm2)

Đáp số: 100cm và 600cm2

Bài 2: Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 15cm và nửa chu vi bằng 40cm?

Lời giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:

40 x 2 = 80 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

40 – 15 = 25 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

15 x 25 = 375 (cm2)

Đáp số: 80cm và 375cm2

Bài 3: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi là 96 cm, nếu giảm chiều dài là 13 cm và giảm chiều rộng xuống 5 cm thì được một hình vuông. Hỏi miếng bìa hình chữ nhật đó có diện tích là bao nhiêu?

Lời giải:

Miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là:

13 – 5 = 8 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật:

96 : 2 = 48 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

(48 – 8) : 2 = 20 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

20 + 8 = 28 (cm)

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

28 x 20 = 560 (cm2)

Đáp số: 560 (cm2)

Bài 4: Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài là 64 m, chiều rộng là 34 m. Người ta cắt giảm chiều dài và tăng chiều rộng để miếng đất là hình vuông, biết phần diện tích giảm theo chiều dài là 272. Tìm phần diện tích tăng thêm theo chiều rộng.

Cac-bai-tap-tinh-chu-vi-hinh-chu-nhat
Các bài tập tính chu vi hình chữ nhật

Xem thêm: Những Cách Tính Diện Tích Tam Giác Dễ Hiểu Và Được Sử Dụng Phổ Biến Nhất

Lời giải:

Số đo bị giảm của chiều dài miếng đất là:Công thức tính chu vi hình chữ nhật, diện tích là một kiến thức cơ bản cần nắm vững. Bạn có thể áp dụng kiến thức này trong suốt quãng thời gian học tập văn hóa và cả trong các chương trình học về giải thuật cho sau này.

272 : 34 = 8 (m)

Cạnh của miếng đất hình vuông là:

64 – 8 = 56 (m)

Chiều rộng miếng đất được tăng thêm số mét là:

56 – 34 = 22 (m)

Diện tích phần tăng theo chiều rộng miếng đất là:

56 x 22 = 1232 (m2)

Đáp số: 1232 (m2)

Bài 5: Tìm diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng là 26 cm và có chu vi gấp 3 lần chiều dài?

Lời giải:

Ta có:

Chu vi = chiều dài x 3 = chiều dài x 2 + chiều dài.

Lại có:

Chu vi = chiều dài x 2 + chiều rộng x 2

Vậy: Chiều dài = chiều rộng x 2.

Chiều dài hình chữ nhật là:

26 x 2 = 52 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

52 x 26 = 1352 (cm2)

Đáp số: 1352 (cm2)

Hy vọng với những tài liệu ở trên các em sẽ hiểu và làm bài tập tốt hơn về tính công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật. Hãy làm bài tập nhiều hơn để nhớ công thức lâu hơn, áp dụng bài tập tốt hơn.

Rate this post