dan-toc-thai

Nguồn gốc dân tộc Thái ở Việt Nam

Nguồn gốc dân tộc Thái ở Việt Nam như thế nào? Trong lịch sử hình thành dân tộc này ở Việt Nam quá dài và phức tạp. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ thông tin về nguồn gốc dân tộc Thái ở Việt Nam....

tuc-an-trau

Tìm hiểu tục ăn trầu của người Việt Nam

Tục ăn trầu là phong tục truyền thống lâu đời của người Việt, từ đó cũng trở thành biểu tượng của truyền thống văn hóa, tập quán dân tộc. Hãy cùng tìm hiểu cụ thể hơn về phong tục ăn trầu này dưới bài viết....