Bản sắc văn hóa dân tộc là gì? Cần làm gì để phát huy bản sắc văn hóa dân tộc?

Hội nhập quốc tế đã và đang tác động mạnh mẽ vào toàn bộ các lĩnh vực của dân tộc. Do đó để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là một việc làm cấp bách đối với toàn thể dân tộc. Vậy bản sắc văn hóa dân tộc là gì? Cần làm gì để giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc? Hãy cùng tìm hiểu ngay nhé.

Bản sắc văn hóa dân tộc là gì?

Bản sức văn hóa dân tộc là sự tổng hòa những tinh hoa văn hóa, những bản chất, sắc thái đặc trưng nhất của một dân tộc để tạo nên những dấu ấn riêng của dân tộc đó và để phân biệt với các dân tộc khác.

Có thể nói đây cũng là gốc rễ của nền văn hóa, những nét riêng biệt không thể hòa lẫn trong cội nguồn văn hóa dân tộc.

Bản sắc văn hóa dân tộc được đúc kết, truyền thụ và phát triển xuyên suốt quá trình lịch sử dân tộc, là tài sản tinh thần quý báu và niềm tự hào của mỗi dân tộc.

Biểu hiện của bản sắc văn hóa dân tộc

Ban-sac-van-hoa-dan-toc-la-gi
Bản sắc văn hóa dân tộc là gì

Xem thêm: Nét đặc sắc trong trang phục dân tộc Thái trắng là gì?

Biểu hiện của bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam rất phong phú với 54 dân tộc với những ngôn ngữ, tôn giáo, phong tục tập quán,… khác nhau. Cụ thể, nó thể hiện qua 3 tầng kết cấu là:

  • Bản chất văn hóa, nhận thức của con người về yếu tố nhân sinh quan, cảnh vật: Biểu hiện này thuộc tầng thấp nhất trong kết cấu của bản sắc văn hóa dân tộc.
  • Tư duy, lối sống, lý tưởng và tính thẩm mỹ của con người: Biểu hiện này thuộc tầng giữa trong kết cấu.
  • Phong tục tập quán, nghi lễ, ngôn ngữ, văn học nghệ thuật, trang phục,…: Đây là biểu hiện thuộc tầng cao nhất trong kết cấu bản sắc văn hóa dân tộc.

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là gì?

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là hành động, việc làm của tất cả mọi người nhằm mục tiêu hướng tới bảo vệ, giữ gìn những nét đặc trưng, đó là những tài sản vô giá đối với dân tộc.

Đây là việc làm cần thiết và quan trọng để vận dụng, phát triển lâu dài, là cách tốt nhất để toàn thể dân tộc hướng tới hành động bảo vệ hệ thống giá trị văn hóa được hình thành trong suốt quá trình lịch sử.

Cần làm gì để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc?

De-giu-gin-ban-sac-van-hoa-dan-toc-can-tang-cuong-cong-tac-giao-duc-tuyen-truyen-nang-cao-nhan-thuc-cua-cong-dong
Để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cần tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng

Xem thêm: Trang phục dân tộc ê đê

Hiện nay nước ta đang trong thời kỳ mở cửa hội nhập với thế giới nên có rất nhiều nền văn hóa bên ngoài du nhập. Do đó để để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tất cả chúng ta cần phải:

  • Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc hiểu biết về bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó mỗi người phải thực sự nhận thấy được giá trị của văn hóa dân tộc, hình thành ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc một cách chủ động, tích cực và tự giác. 
  • Các chính sách ban hành ra trong thời đại phát triển kinh tế phải gắn với cộng đồng dân tộc, tôn trọng quyền quyết định của cộng đồng dân tộc, đồng thời phải đầu tư nghiên cứu sâu sắc về những giá trị của văn hóa dân tộc để có những giải pháp phù hợp.
  • Phương pháp, cách thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cần đi vào thực chất, không chạy theo hình thức, phong trào để làm mất đi tính đa dạng, phong phú – nét đặc trưng riêng vốn có của bản sắc văn hóa dân tộc.

Trên đây, chúng tôi đã cùng bạn đọc đi tìm hiểu các vấn đề xoay quanh khái niệm bản sắc văn hóa dân tộc là gì và những việc làm cấp bách để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Mong rằng với những chia sẻ trên đây, bạn đọc đã có thêm những kiến thức hữu ích cho bạn.

5/5 - (1 bình chọn)